39  30 

מבריקון – מטלית בעלת טכנולוגיה ייחודית וחדשנית לניקיון מושלם של חלונות ומשטחי זכוכית

מתאים לניקוי חלונות, מראות, מסכי מחשב, טלויזיות, חלונות הרכב ועוד.